ఆర్ధిక ఉగ్రవాదులంటూ ఏకేసిన కుటుంబరావు | Kutumba Rao Press Meet On Amaravati Bonds | Telugu News

#kutumbarao #tdp #telugunews
ఆర్ధిక ఉగ్రవాదులంటూ పేరెత్తకుండానే ఏకేసిన కుటుంబరావు! | Kutumba Rao Press Meet On Amaravati Bonds | Telugu News

AP Planning Board Vice-Chairman Kutumba Rao said he does not like to make allegations against anyone without knowing the facts. In a Press Meet, Kutumba Rao has come down heavily at YSRCP Chief and his media for publishing innumerable articles on Amaravati bonds with baseless facts. AP Planning Board Vice-Chairman has made sensational comments at YS Jagan and his company saying that within three to four weeks a fresh round of charges against them will be exposed. He has challenged Sakshi paper and its management and also slammed Vijaya Sai Reddy reminding his past. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.