టిడిపి ఇక్కడ 9వ సారి గెలవబోతోంది ఈయనే | TDP Gopalapuram Assembly Constituency Record | Telugu News

#tdp #apelections2019 #tdpcandidates
టిడిపి ఇక్కడ 9వ సారి గెలవబోతోంది…ఈయనే ఆ అభ్యర్థి! | TDP Gopalapuram Assembly Constituency Record | Telugu News

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.