టీడీపీతో 35 ఏళ్లు బంధం ఉన్న సీనియ‌ర్‌ ఫ్యామిలీ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు షాక్ లో బాబు | Janatha Tube

టీడీపీతో 35 ఏళ్లు బంధం ఉన్న సీనియ‌ర్‌ ఫ్యామిలీ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు షాక్ లో బాబు!
Konda Githamma & her son Siddharth says goodbye to TDP.
watch out this complete video to know it better. For more latest interesting updates stay tuned to Janatha Tube.

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.