డిప్యూటీ చైర్మన్ బరిలోంచి ఎందుకు తగ్గింది? | TDP Planned To Contest For RS Dy.Chairman | Telugu News

డిప్యూటీ చైర్మన్ బరిలోంచి… టిడిపి ఎందుకు వెనక్కి తగ్గింది? | TDP Planned To Contest For Rajya Sabha Deputy Chairman | Telugu News

1. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

2. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

3. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

4. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

5. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

6. YCP Leaders Following YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/bRTUzoSiYnc

7. Congress Senior Leaders Join TDP | Telugu News
https://youtu.be/pcNIt2cvG_o

Telugu desam chief and ap cm n.chandrababu naidu planned to field tdp candidate for rajyasabha deputy chairman post. After hearing the news of congress candidate annoncement he dropped the idea. Watch this video to know the details….

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.