తాను MLA గా పోటీచేసే స్థానాన్ని ప్రకటించిన పవన్ | Pawan Kalyan Janasena MLA Seat

#newsmarg #pawankalyan #janasenamla
తాను MLA గా పోటీచేసే స్థానాన్ని ప్రకటించిన పవన్ | Pawan Kalyan Janasena MLA Seat

For Queries Mail us: newsmarg.com@gmail.com
Like us on Facebook : ttps://www.facebook.com/NewsMargTelugu
Shop Online for Clothing, Gadgets, Grocery:
Amazon : www.amazon.in

Add your comment

Your email address will not be published.