తెరాస కి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయో కరక్ట్ గా చెప్పేసిన చంద్రబాబు | ChandraBabu Declared TRS Winning Seats

#trsseats #chandrababu #telangana
తెరాస కి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయో కరక్ట్ గా చెప్పేసిన చంద్రబాబు | ChandraBabu Declares TRS Winning Seats

Subscribe to NewsMarg: href=”https://goo.gl/USTrj2″ target=”_blank” rel=”nofollow”>https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.