ప్రభుత్వానికి డిసెంబర్ డెడ్‌లైన్‌ పెట్టుకున్న చంద్రబాబు.. ఏంటా డెడ్‌లైన్? | Grama Darshini Program

#APCMChandrababunaidu #GramaDarshini #Newsmarg
AP CM Chandrababu Naidu kept the last date for the completion to th grama Darshini program as the leaders have been instructed to check all the village developments and also to solve all the issue int he villages and towns.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.