ఫలితాలు చూసి కుప్పకూలిన కాంగ్రెస్ CM అభ్యర్థి… హాస్పిటల్ కి తరలింపు! | T- Congress CM Candidate

ఫలితాలు చూసి కుప్పకూలిన కాంగ్రెస్ CM అభ్యర్థి… హాస్పిటల్ కి తరలింపు! T- Congress CM Candidate has lost in Telangana Election Results.
watch out this complete video to know his majority score. For more latest interesting updates stay tuned to Janatha Tube.

Click here to watch:
“మా కొంప ముంచాడు” చంద్రబాబు మీద పగ తీర్చుకోబోతోన్న కాంగ్రెస్! – https://youtu.be/U4sTjiP81YY
బుద్ధి తక్కువై మీ మాట నమ్మాను చంద్రబాబుకి సుహాసిని అర్జంటు ఫోన్ – https://youtu.be/xEWVAjNqSrg
తెలంగాణ ఫలితాలతో అజ్ఞాతంలోకి చంద్రబాబు..జోష్ లో వైసీపీ! – https://youtu.be/SA37nBQLk1Q
టీడీపీతో స్నేహం చేసి తన ఉనికిని పోగొట్టుకున్నా కాంగ్రెస్! – https://youtu.be/7Vu-1hei2_A

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.