బాబు ఢిల్లీ కి వెళ్ళీ చక్రం తిప్పాడు | CM Chandrababu To Visit Delhi to Meet Anti BJP Party Leaders

#chandrababu #bjp #2019elections
చంద్రబాబు మరోసారి ఢిల్లీ కి వెళ్ళీ చక్రం తిప్పాడు మోడీకి గట్టి దెబ్బకొట్టాడు | CM Chandrababu Naidu to Visit Delhi to meet Anti BJP Party Leaders | Telugu News

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.