భారీ స్కాంలో మోడీ పాత్ర సాక్ష్యాలతో రెడి | Heera Group Chairman Nowhera Shaikh Gold Scam |TeluguNews

#modi #apnewa #telugunews
భారీ స్కాం లో మోడీ పాత్ర…సాక్ష్యాలతో ఏపి పోలీస్ రెడి! | Heera Group Chairman Nowhera Shaikh Gold Scam | Telugu News

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.