వాజ్ పాయి అంత్యక్రియల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసా.. దేశం మొత్తం షాక్ అయ్యింది! | Newsmarg

#Amitshah#LKAdvani #Newsmarg
BJP leader Amit Shah landed in trouble once again as he was spotted showing disrespect during the final rites of the Vajpayee at which he disrespected LK Advani from which he showed his arrogance to people.

వాజ్ పాయి అంత్యక్రియల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసా.. దేశం మొత్తం షాక్ అయ్యింది! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.