బిర్యానీ ఆకులతో పైల్స్ కు చెక్ పెట్టండిలా! | Home Remedies for Piles | Natural Piles Treatment

బిర్యానీ ఆకులతో పైల్స్ కు చెక్ పెట్టండిలా! | Home Remedies for Piles | Natural Piles Treatment | Arogya Mantra

Piles, Causes Symptoms & Natural Home Remedies: People suffering from piles can have a tough time managing the condition. The term ‘Piles” is also known as Hemorrhoids since the 15th century. Piles can be of two types: internal and external. This differentiation is based on where it is located. Here is an informative video on Home Remedies for Piles….

Please Subscribe by clicking this link
https://goo.gl/1vou3t

Follow us on Whatsapp: +91 9652252067

Other Videos which you maybe interested in our Arogya Mantra Channel

పక్షవాతమ్ వచ్చేముందు కనిపించే లక్షణాలు | Signs and Symptoms of Paralysis | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=TL7i_6PzTcg

టాన్సిల్స్ ను పూర్తిగా తగ్గించే చిట్కాలు ! | Best Natural Home Remedies To Cure Tonsillitis | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=8GzddvayVkk

ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలికంలో పసిబిడ్డలకు డాక్టర్ అవసరం ఉండదు! | How To Take Care Of Baby In Winter
https://www.youtube.com/watch?v=v6FB8zVFaSw

ఇంగువ, శొంఠి కలిపితీస్కుంటే ఆ బాధ నుండి రిలీఫ్! | Amazing Health Benefits and Uses Of Asafoetida
https://www.youtube.com/watch?v=gG0LP7kYLD0

ఫేస్ ప్యాక్ తగ్గించే చిట్కాలు! | Effective Exercises and Tips to Slim Down Your Face | Arogya Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=WnZc8ezk_7c

Add your comment

Your email address will not be published.