జగన్కు అదే అండ… లేకుంటే అండమాన్ పంపేవారు!| Posani Shocking Comments on Telugu Media | Janatha Tube

జగన్ కు అదే అండ… లేకుంటే, వీళ్ళు అండమాన్ పంపేవారు! |
Posani Shocking Comments on Telugu Media | Janatha Tube

Tollywood writer cum actor posani krishna murali in a pressmeet commented on telugu desam supported media would have sent ysrcp chief ys jaganmohan reddy to andaman. He said that kamma media targetted ys jagan and he is survived because of his own media. Watch this video to know the details…

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ

Welcome to the Official YouTube Channel of Janata Tube. A tube that joins the diverse audience in a single channel. We forecast Latest News, Amazing Facts, Political Gossips, Movie Gossips, Astrology horoscopes, Fitness, Nutrition etc.

Add your comment

Your email address will not be published.