టీడీపీ ఆ భయంతోనే వారిని బరిలోకి దించుతోందా | Nara Lokesh Confirms Kurnool TDP Tickets | Janatha Tube

టీడీపీ ఆ భయంతోనే వారిని బరిలోకి దించుతోందా? Nara Lokesh Confirms Kurnool TDP Tickets to Butta Renuka & SV Mohan Reddy. For more latest interesting updates and AP Political News stay tuned to Janatha Tube.

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.