నడి రోడ్ పై టీడీపీ ని నిలదీస్తున్న రైతులు .. ఏమన్నారో మీరే చుడండి! | Farmers Protest | Janatha Tube

నడి రోడ్ పై టీడీపీ ని నిలదీస్తున్న రైతులు .. ఏమన్నారో మీరే చుడండి! AP Farmers Protest over TDP Government in Ramapuram. For more latest interesting updates stay tuned to Janatha Tube: https://www.youtube.com/channel/UCk9ev4Lp-unHgrrqK3e9mSA

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.