ప్లీజ్ ఈ సాయం చెయ్యి కేటిఆర్… ఉత్తమ్ అభ్యర్ధన! | Uttam Kumar Reddy pleads KTR | Janatha Tube

ప్లీజ్ ఈ సాయం చెయ్యి కేటిఆర్… ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అభ్యర్ధన! |
Uttam Kumar Reddy pleads KTR | Janatha Tube

Uttam Kumar reddy, the senior Congress leader took to his Twitter handle and brought it to the notice of KTR about a poor old couple living in a hut forced to pay Rs 500 as property tax.Replying to Uttam Kumar’s request, KTR thanked him for bringing to his notice and assured to allot a double bedroom flat for the couple. Watch this video to know the details..

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.