మోడికి కూడా బాబు వెన్నుపోటు.. రెచ్చిపోయిన కన్నా! | AP BJP President Slams AP CM | Janatha Tube

మోడికి కూడా, బాబు వెన్నుపోటు…. రెచ్చిపోయిన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ! | Janatha Tube
AP BJP President Slams AP CM |

BJP AP Chief Kanna Lakshminarayana accused AP CM Chandrababu Naidu of trying to project the Saffron Party as a villain by repeatedly saying Centre betrayed AP. He went on to say there can’t be a bigger liar than Babu who is making BJP a scapegoat to cover up his corruption and inefficiency. At the Maha Dharna in Vijayawada against the allegations made by Chief Minister on PM Modi, Kanna reiterated that Centre sanctioned more funds to AP than any other state in the past four years. He alleged TDP Supremo has become a biggest obstacle for the development of the state. Watch this video to know the details..

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ

Welcome to the Official YouTube Channel of Janata Tube. A tube that joins the diverse audience in a single channel. We forecast Latest News, Amazing Facts, Political Gossips, Movie Gossips, Astrology horoscopes, Fitness, Nutrition etc.

Add your comment

Your email address will not be published.