రాజ్యసభలో మోడీ విజయం వెనక అస‌లు కార‌ణం ఇదే! | Rajya Sabha Deputy Chairman Election | Janatha Tube

రాజ్యసభలో మోడీ విజయం వెనక అస‌లు కార‌ణం ఇదే! BJP Won in Rajya Sabha Deputy Chairman Election, watch out the video to know the secrets for its victory.

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.