వామ్మో..కిమ్-ట్రంప్ ల భేటికి కారణం బాబే! | Is TDP Favourable Media Damaging Babu? | Janatha Tube

వామ్మో..వాయ్యో… కిమ్-ట్రంప్ ల భేటికి కారణం బాబేనంటున్న పచ్చ మీడియా! | Janatha Tube
TDP Media On Trump-Kim Summit |

Is telugu desam favourable media damaging ap cm chandrababu naidu image?. To boost chandrababu and tdp image, there are using unnessary articles which are damaging babu image instead of boosting. Watch this video to know the details..

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.