వారి సొమ్ము బొక్కేసి ఆర్భాటంగ సీఎం సభ! | Chandrababu Meeting On Handloom Weavers | Janatha Tube

వారి సొమ్ము బొక్కేసి ఆర్భాటంగ సీఎం సభ! AP CM Nara Chandrababu Naidu held a Meeting On Handloom Weavers in AP. watch out this full video to know it better. For more latest interesting updates stay tuned to Janatha Tube.

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ
Follow us at Google+ : https://bit.ly/2sTXIYt
Follow us at Facebook : https://bit.ly/2JDv704
Follow us at Twitter : https://bit.ly/2y6erNv
Follow us at Linkedin : https://bit.ly/2JBRZkr
Follow us at pinterest : https://bit.ly/2y7VUjQ
Follow us at Tumblr : https://bit.ly/2JBzZa9

Add your comment

Your email address will not be published.