సియంపై బాబు లోకేష్ ల కోపం.. అందుకేనా? | Chandrababu Unhappy With TDP MP CM Ramesh | Janatha Tube

సియంపై బాబు లోకేష్ ల కోపం… అందుకేనా? | Telugu news
Chandrababu Unhappy With TDP MP CM Ramesh |

Tdp president and andhra pradesh chief minister nara chandrababu naidu met with kadapa district tdp leaders and warned them not to fight in the media. He showed his anger on cm ramesh, tdp rajyasabha mp for his inability in solving the kadapa leaders issues. Watch this video to know the details…

Please Subscribe Janatha Tube : https://goo.gl/U7CaHZ

Welcome to the Official YouTube Channel of Janata Tube. A tube that joins the diverse audience in a single channel. We forecast Latest News, Amazing Facts, Political Gossips, Movie Gossips, Astrology horoscopes, Fitness, Nutrition etc.

Add your comment

Your email address will not be published.