అన్నా టీడీపీ కే వచ్చేస్తా బుద్ధొచ్చింది బాబుకి ఆనం ఫోన్? | Anam Back to TDP | Newsmarg

Anam back to TDP. the former minister Anam Ramanarayana Reddy is in a dilemma whether to take up an active role in the ruling party or to maintain a low profile in the YSRCP if he shifts his loyalties. In YSRCP Mekapati family is against to Anam.

అన్నా టీడీపీ కే వచ్చేస్తా బుద్ధొచ్చింది బాబుకి ఆనం ఫోన్? on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.