అసాధ్యాన్ని సాధించిన బాబుకు సెల్యూట్ అంటున్నారు | Ap Government Hiked Salaries | Telugu News

డబ్బులు లేకున్నా అసాధ్యాన్ని సాధించిన బాబుకు… సెల్యూట్ అంటున్నారు! | Ap Government Hiked Salaries | Telugu News

1. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

2. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

3. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

4. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

5. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

6. YCP Leaders Following YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/bRTUzoSiYnc

7. Congress Senior Leaders Join TDP | Telugu News
https://youtu.be/pcNIt2cvG_o

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu has announced job security for 470 outsourcing staff working under National Rural Employment Guarantee Program. He said that Rs 5 lakh compensation will be given in case the field assistants died accidentally. Rs 3 lakh if they disabled permanently. The new scheme will come in to force from January 2019. The salaries of the field assistants are also increased from Rs 7,500 to Rs 8,500. from Rs 8,500 to Rs 9,500 and from Rs 10,000 to Rs 11,000 was increased. The salary of Watershed Assistants salary will be increased to Rs 5,000 from Rs 2,500 from July one this year. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.