ఆ టిడిపి ఎంపి దెబ్బకు దిగొచ్చిన రైల్వే శాఖ! | TDP MP Rewrites Railway History | Telugu News

ఆ టిడిపి ఎంపి దెబ్బకు దిగొచ్చిన రైల్వే శాఖ…చరిత్రలో ఇలా జరగలేదు! | TDP MP rewrites railway history | Telugu News

1. Chandrababu Latest Survey Report |Telugu News
https://youtu.be/5ZpugI_KGtY

2. Kutumbarao Challenges GVL | Telugu News
https://youtu.be/EKllI4L92yA

3. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

4. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

5. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

6. TDP Walkout In Parliament |Telugu News
https://youtu.be/3d-uQdu-E2Y

7. BJP MP Praises AP CM Chandrababu | Telugu News
https://youtu.be/wZY0-OEtc8Q

People of Andhra Pradesh are extremely angry with PM Modi led union government not according special status and also railway zone to Viskhapatnam as promised in the 2014 elections. No amount of protests and fasts are changing Modi government’s stand. Under these circumstances TDP MP created sensation rewriting railway history. Railway Board finally decided to transfer the historical railway school to city administration in Rajamundry following the representation given by TDP MP Murali Mohan. Murali Mohan speaking to scribes informed that Railway Board Director DV.Rao issued orders to South Central GDM regarding transfer of the school. This is the first time in the history of Railways to transfer a railway school to local administration. Currently the Railway school in Rajamundry is having 200 students from 6-to10 standard. Railway School will be starting Junior College from next year. Officials started shutting down various sections step by step citing lack of children from the railway employees in the school . Railways in 2017 directed Railway schools to close down and stop taking admissions in Bitragunta,Nellore,Vijaywada and Rajamundry. Rajamundry MP Murali Mohan after knowing this from the parents, visited the school and got moved as the school had many poor students and is full of good facilities. He at once travelled to Secunderabad by train and just before the closure of schools one day ahead,. He ensured that the school get transferred to Rajamundry authority. Railways agreed to handover the school buildings to Rajamundry GMC on rental basis and said they have given full powers to the South Central GM to take appropriate action. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.