ఆ నియోజక వర్గానికి శాపంగా మారిన పార్టీ వచ్చే ఎన్నికలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ! | karanam balaram vs gottipati

The friction between TDP Prakasam district Leaders Karanam Balaram and Gottipati Ravi Kumar is no secret. They don’t mind crossing swords at each other whenever there is an opportunity for gaining an upper hand.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.