ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే బాబు మండిపాటు | CM Chandrababu Upset With Behaviour Of CM Ramesh | Telugu News

ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే సియంపై బాబు మండిపాటు | CM Chandrababu Upset With Behaviour Of CM Ramesh | News

Tdp president and andhra pradesh chief minister nara chandrababu naidu met with kadapa district tdp leaders and warned them not to fight in the media. He showed his anger on cm ramesh, tdp rajyasabha mp for his inability in solving the kadapa leaders issues. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.