ఇడుపులపాయలో జగన్ కి బాబు ఇస్తున్న మాస్టర్ స్ట్రోక్ చూడండి, న భూతో న భవిష్యత్! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
YSRC President Y.S. Jagan Mohan Reddy has ridiculed AP Chief Minister N. Chandrababu Naidu for taking credit for projects in Pulivendula during the latter’s visit to the town. chandrababu Naidu slammed on Ys Jagan for not responded in his own villagers need.

ఇడుపులపాయలో జగన్ కి బాబు ఇస్తున్న మాస్టర్ స్ట్రోక్ చూడండి, న భూతో న భవిష్యత్! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.