ఎన్టీఆర్ లాగానే మోడిని కూడా వెన్నుపోటు| Kanna Lakshminarayana Comments On Chandrababu | Telugu News

ఎన్టీఆర్ లాగానే మోడిని కూడా వెన్నుపోటు బాబుపై కన్నా జోకులు | Kanna Lakshminarayana Sensational Comments On AP CM Chandrababu

BJP AP Chief Kanna Lakshminarayana accused AP CM Chandrababu Naidu of trying to project the Saffron Party as a villain by repeatedly saying Centre betrayed AP. He went on to say there can’t be a bigger liar than Babu who is making BJP a scapegoat to cover up his corruption and inefficiency. At the Maha Dharna in Vijayawada against the allegations made by Chief Minister on PM Modi, Kanna reiterated that Centre sanctioned more funds to AP than any other state in the past four years. He alleged TDP Supremo has become a biggest obstacle for the development of the state. Watch this video to know the details..

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.