ఏపీకి ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నా బీజేపీ నేతలు పార్టీని ఎందుకు వీడటంలేదు.. కారణం ఇదే! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
The BJP has been targeting to defeat the Telugu Desam in Andhra Pradesh and the Congress in Telangana state in the next elections

ఏపీకి ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నా బీజేపీ నేతలు పార్టీని ఎందుకు వీడటంలేదు.. కారణం ఇదే! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.