ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే రికార్డు సాధించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, 8ఏళ్ళ కల 45రోజుల్లో నిజం! | TDP’s New record

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
TDP MLA Amanchi Krishna Mohan new record. Amanchi Krishna Mohan started a new government school with his own efforts and started awareness campaigns in his constituency.
ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే రికార్డు సాధించిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే, 8ఏళ్ళ కల 45రోజుల్లో నిజం! | TDP’s New record
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.