కన్నా లక్ష్మీ నారాయణా ఏం దొరికావయ్యా మోడీకి ఈ మ్యాటర్ తెలిస్తే ఐపోయావ్ నువ్వు| Kanna Lakshminarayana

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Former minister Kanna Lakshminarayana’s plan to join the YSR Congress had to be deferred as he fell sick and was hospitalized.
After sending his resignation letter to the BJP leadership, Lakshminarayana announced his decision to join the YSRC in the presence of party chief Y S Jaganmohan Reddy, who was on Praja Sankalpa Yatra in Krishna district.
కన్నా లక్ష్మీ నారాయణా ఏం దొరికావయ్యా మోడీకి ఈ మ్యాటర్ తెలిస్తే ఐపోయావ్ నువ్వు| Kanna Lakshminarayana
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.