కరుణానిధి గురించి మీకు తెలియని TOP 10 నిజాలు | Top10 Unknown Facts About Karunanidhi | Telugu News

కరుణానిధి గురించి మీకు తెలియని TOP 10 సంచలన నిజాలు! | Top10 Unknown Facts About Karunanidhi Telugu News

1. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

2. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

3. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

4. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

5. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

6. YCP Leaders Following YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/bRTUzoSiYnc

7. Congress Senior Leaders Join TDP | Telugu News
https://youtu.be/pcNIt2cvG_o

DMK patriarch M Karunanidhi passed away on Tuesday at Chennai’s Kauvery Hospital, sending his sea of followers across the country in deep mourning. The 94-year-old political stalwart is credited for making the Dravidian movement popular, opening Tamil Nadu’s doors to IT, and fighting for social injustice. Here are the top 10 unknow facts about m.karunanidhi. Watch this video to know the details..

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.