కిరణ్ సాహసం చేస్తున్నాడు అక్కడ నుండి పోటీచేస్తా అని జగన్ కి సవాల్! | Kiran Kumar Reddy | Newsmarg

EX CM Nallari Kiran Kumar Reddy joined Congress party in the presence of Congress President Rahul Gandhi. He is going to contest from Rajampet constituency for Loksabha, as in previous elections YSRCP won the MP seat in Rajampet.

కిరణ్ సాహసం చేస్తున్నాడు అక్కడ నుండి పోటీచేస్తా అని జగన్ కి సవాల్! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.