కేంద్రం చేసిన తప్పుని బ్రహ్మాస్త్రం గా మార్చుకున్న చంద్రబాబు – అపర చాణిక్య వ్యూహం! | Newsmarg

AP tdp party is getting ready with its plans to defeat the BJP party in the upcoming elections 2019, in the process, it has filed a counter affidavit over the government over the petition of fulfilling the promises that have made during the bifurcation process.

కేంద్రం చేసిన తప్పుని బ్రహ్మాస్త్రం గా మార్చుకున్న చంద్రబాబు – అపర చాణిక్య వ్యూహం! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.