కేంద్రానికి షాక్ ఇచ్చిన బాబు, డిఫెన్స్ లో పడిపోయిన కేంద్రం! | Chandrababu gave shock to Central Govt

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
Andhra Pradesh chief minister N Chandrababu Naidu addressing a public meeting at the project site has said that around Rs 28,000 crore would be sufficient for land acquisition and rehabilitation and resettlement (R&R) for the Polavaram multi-purpose project on river Godavari. Of the total cost of the project, estimated to be around Rs 57,000 crore, R&R of evacuees would only require Rs 21,027 crores.

కేంద్రానికి షాక్ ఇచ్చిన బాబు, డిఫెన్స్ లో పడిపోయిన కేంద్రం! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.