కేటిఆర్ సాయం కోరిన ఉత్తమ్…ఏంటో తెలిస్తే షాకే! | Uttam Kumar Reddy pleads KTR | Telugu news

కేటిఆర్ సాయం కోరిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి…ఏంటో తెలిస్తే షాకే! |
Uttam Kumar Reddy pleads KTR | Telugu news

Uttam Kumar reddy, the senior Congress leader took to his Twitter handle and brought it to the notice of KTR about a poor old couple living in a hut forced to pay Rs 500 as property tax.Replying to Uttam Kumar’s request, KTR thanked him for bringing to his notice and assured to allot a double bedroom flat for the couple. Watch this video to know the details..

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.