కొంపముంచిన బికాంలో ఫిజిక్స్ | Physics in Bcom Gives Shock to TDP MLA Jaleel Khan | Telugu News

అప్పుడు మంత్రిపదవి..ఇప్పుడు సీటు..కొంపముంచిన బికాంలో ఫిజిక్స్! | Physics in Bcom Gives Shock to TDP MLA Jaleel Khan | Telugu News

1. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

2. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

3. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

4. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

5. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

6. YCP Leaders Following YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/bRTUzoSiYnc

7. Congress Senior Leaders Join TDP | Telugu News
https://youtu.be/pcNIt2cvG_o

Tdp mla jaleel khan was lost minister berth because of an interview and now he is not getting ticket from tdp in the upcoming 2019 elections. He insisted the interviewer that there is physics in bcom degree and became popular as bcom lo physics mla. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.