గంటా శ్రీనివాసరావు విషయం లో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక పాత్ర! | PK Involves In Ganta Issue | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
AP minister Ganta Srinivas who is highly disappointed with internal party politics has come out from it but seems that there is an involvement of Janasena chief Pawan Kalyan by which he has calm down.

గంటా శ్రీనివాసరావు విషయం లో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక పాత్ర! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.