గడ్కరీ కి షంషేర్ గా సమాధానం చెప్పిన బాబు గడ్కరీ నోట మాట రాలేదు|Nitin Gadkari visit polavaram project

AP CM Chandrababu and minister Nitin Gadkari to visit polavaram project to review all the works in an aerial view.

గడ్కరీ కి షంషేర్ గా సమాధానం చెప్పిన బాబు గడ్కరీ నోట మాట రాలేదు! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.