గుంటూరులో తామే పాగా వేస్తామని కుండబద్దలుకొడుతున్న వైసీపీ టీడీపీ పరిస్థితేంటి! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
Guntur YSRCP leaders confidence in their constituencies. Some of the TDP leaders and their relatives misused their posts and it helps the YSRCP leaders to get a good image in their constituencies.

గుంటూరులో తామే పాగా వేస్తామని కుండబద్దలుకొడుతున్న వైసీపీ టీడీపీ పరిస్థితేంటి! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.