జగన్ కోరిక విని అమిత్ షా ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది, వెంటనే తీవ్రంగా స్పందించాడు! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
YS jagan who is very busy with padayatra has nominated vijay sai reddy for rajya sabha deputy chief post for replacing Pj kurien who’s tenure is going to end soon. Amit shah gave sudden shock t o the YS jagan rejecting Vijay sai reddy for the post.

జగన్ కోరిక విని అమిత్ షా ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది, వెంటనే తీవ్రంగా స్పందించాడు! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.