జగన్ కోసం నిజంగా అంతమంది జనం వచ్చారు లేక గ్రాఫిక్స్ ఆ? | All Jagan Supporters are Real or Fake?

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
YSR Congress Party President YS Jagan Mohan Reddy, Praja Sankalpa Yatra entered East Godavari district, The YSRCP Chief will have to pass over the road-come-rail bridge. Citing that the bridge was not in stable condition, the police had asked the Praja Sankalpa Yatra organizers to look out for an alternative route. Moreover, the police had requested for the shift of the public meeting venue from Kotapalli.

జగన్ కోసం నిజంగా అంతమంది జనం వచ్చారు లేక గ్రాఫిక్స్ ఆ? on Newsmarg.
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.