జగన్ వేసుకున్న అతిపెద్ద సెల్ఫ్ గోల్ తో ఏడు అసంబ్లీ సీట్లు బాబు జేబులో వేసాడు! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
YSRCP’s Rajahmundry MP candidate will be a BC. YS Jagan recently announced in Praja Sankalpa Yatra. Everyone got shocked by his decision that Rajahmundry MP candidate will be a BC and now Jagan gave another shocking promise ie., MLC candidate will be also a BC. This decision seems to be not good for his party cadre because in Rajahmundry Kamma community leaders are waiting for a chance.

జగన్ వేసుకున్న అతిపెద్ద సెల్ఫ్ గోల్ తో ఏడు అసంబ్లీ సీట్లు బాబు జేబులో వేసాడు! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.