డిల్లీ లో తెలుగోడి రేంజ్ ఇదీ సౌత్ ఇండియా లో ఎవ్వరికీ లేని ప్రాధాన్యం! | Telugu Power in Delhi

Telugu power in Delhi. Sr NTR the legendary Actor and Politician proved the power of Telugu people in Delhi. In 1989 Sr NTR became National Front Chairman to congratulate him, Nandamuri Bala Krishna fans arranged a 78 feet cutout of Sr NTR with a caption “congress hatao desh bachao”.

డిల్లీ లో తెలుగోడి రేంజ్ ఇదీ సౌత్ ఇండియా లో ఎవ్వరికీ లేని ప్రాధాన్యం! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.