దేవినేని అవినాష్ పోటి చేయబోయే సీట్ ఇదే | Devineni Avinash To Contest in 2019 Election | Telugu News

దేవినేని అవినాష్ పోటి చేయబోయే సీట్ ఇదే…ఓకే చేసిన బాబు! | Devineni Avinash To Contest in 2019 | Telugu News

1. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

2. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

3. Senior Vizag Leader Dumped YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/YJBUkdWzssU

4. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

5. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

6. YCP Leaders Following YS Jagan | Telugu News
https://youtu.be/bRTUzoSiYnc

7. Congress Senior Leaders Join TDP | Telugu News
https://youtu.be/pcNIt2cvG_o

Former tdp minister Late Devineni Rajasekhar (Nehru)’s son
Devineni Avinash still didn’t get any clarity about his political future. His father rejoined Telugu Desam for Avinash’s political future only. But still he is in dilemma on whether the Telugu Desam will give the party ticket to him or not. After the demise of Devineni Nehru, there are some doubts on the prospects of Avinash though he was actively taking part in party programmes. Now he has received positive response from the tdp chief and given his assurance to devineni avinash to give a seat in vijayawada. Watch this video to know the details….

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.