దేశంలో ఎవ్వరూ ఇవ్వలేని నివాళి ని వాజ్ పాయికి ఇచ్చిన బాబు అద్దిరా బాబు అంటే అంటోన్న మీడియా!| Newsmarg

#Mangalagiri #AtalBihariVajpayee #Newsmarg
AP govt has requested the Central Government to name the Mangalagiri AIIMS after former prime minister Atal Bihari Vajpayee. In fact, Chandrababu Government had contemplated this three years ago but did not take a final decision. Now it is learned that Chandrababu has decided to name the university after Vajpayee.

దేశంలో ఎవ్వరూ ఇవ్వలేని నివాళి ని వాజ్ పాయికి ఇచ్చిన బాబు అద్దిరా బాబు అంటే అంటోన్న మీడియా! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.