దేశంలో తొలిసారి పోలిసులకే ఉరిశిక్ష | Two Kerala Cops Get Death Sentence BY CBI Court | Telugu News

సంచలన తీర్పు.. దేశంలో తొలిసారి పోలిసులకే ఉరిశిక్ష! Two Kerala Cops Get Death Sentence BY CBI Court. Here are the full details in this video on Telugu News.

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.