ప్రధానితో భేటీలో ఆ ఒక్క హామీని చేర్చని కన్నా అదే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలకు అస్త్రం! | Newsmarg

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Andhra Pradesh BJP president Kanna Lakshminarayana met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi for the first time after taking charge of the party’s state unit. Kanna submitted a letter to Modi and requested him to implement the pending assurances made during bifurcation to Andhra Pradesh. Kanna is also scheduled to meet BJP national president Amit Shah. In the submitted letter there is no point about AP Special status.
ప్రధానితో భేటీలో ఆ ఒక్క హామీని చేర్చని కన్నా అదే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలకు అస్త్రం! | Newsmarg
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.