ప్రశాంత్ కిషోర్ చేస్తున్న దారుణ కుట్ర తెలిసి జగన్ కి పిచ్చెక్కిపోయింది! | Prashant Kishore Survey

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
YS Jagan shocked with Prasanth Kishore cheating in social media. As Prasanth Kishore is appointed as an election strategist, but he made fake campaigns and surveys in social media. Jagan felt all the surveys are real but those surveys are fake.

ప్రశాంత్ కిషోర్ చేస్తున్న దారుణ కుట్ర తెలిసి జగన్ కి పిచ్చెక్కిపోయింది! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.