బాబును విందుకు ఆహ్వానించిన రాహుల్! | Chandrababu Receives Rahul’s Invitation For Iftar | Telugu news

బాబును విందుకు ఆహ్వానించిన రాహుల్…భేటిపై సర్వత్రా ఆసక్తి! |
Chandrababu Receives Rahul’s Invitation For Iftar | Telugu news

The latest reports coming in from Telugu Desam Party suggest that Congress party president, Rahul Gandhi invited Chandra Babu Naidu to Iftar(a traditional Ramzan ritual). It is being heard that Babu is very much eager to accept the invitation as various national-level leaders will be attending the event. The inside reports suggest that Rahul will be using this opportunity to form an anti-BJP alliance with the opposition parties in the country. Interestingly, a few sources claimed that the Congress party did not invite one of their senior most leaders, Pranab Mukherjee to the event. Reacting to this news, a Congress senior leader said that an official invitation was already sent to Pranab and the latter gracefully accepted the same.If these developments lead to a potential TDP-Congress alliance it would destroy the sole foundation on which Sr NTR established TDP. The Telugu Desam Party came out as an anti-Congress party, defying the dominance of national parties on Andhra Pradesh. It needs to be seen if Chandra Babu will neglect all this and join hands with Congress. Watch this video to know the details..

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.